3 красавіка 1942, Максім Танк | Wir.by

3 красавіка 1942

Максім Танк

Максім Танк

Усе апошнія дні шалеў буран. Атрымаў накіраванне ў Ульянаўск на курсы «Выстрал». Перапісаў у дарожны блакнот першую частку сваёй паэмы [Янук Сяліба] . Не ведаю, ці ўдасца мне калі яе закончыць.