23 March 1982, Uładzimir Karatkievič | Wir.by

23 March 1982

Uładzimir Karatkievič

Uładzimir Karatkievič

Быў Сімяон Полацкі не толькі заснавальнікам, асноватворцам рускай паэзіі, але, на жаль, і заснавальнікам рускага нізкапаклонства ў паэзіі. Асноватворцам ліслівасці ў рускай літаратуры (ды, як падумаеш, ці толькі ў рускай). Імёны ж ім ты, пане божа, ведаеш.